Sinds 1 juli zijn we over gestapt naar Revit LT en zijn we klaar voor BIM. Het BIM model bevat het tekenwerk en de relevante project en proces documenten van de ontwikkeling, de bouw en beheer fase van een project. We verwachte veel van BIM omdat het is gebaseerd op samenwerking waardoor er effectief kan worden samengewerkt en kosten kunnen worden bespaard.