UMBA

CONCEPT
&
ARCHITECTUUR

WAARDE CREËREN

De concepten van Umba bieden oplossingen voor actuele maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.
We zijn continu op zoek naar duurzame oplossingen en werkwijzen die waarde toevoegen. De ontwerpen van Umba gaan over de beleving van ruimte, de kracht van eenvoud, functionaliteit en structuur.
Onze passie is bouwen op heldere wijze met alledaagse materialen en bijzondere details. We gaan voor impact en vakmanschap en willen voor en met anderen waarde creëren die er toe doet.

KANSEN VORMGEVEN

De betekenis van Umba is “vormgeven” en dat is precies wat wij doen. Wij maken concepten en ontwerpen voor gebieden en gebouwen. Onze concepten bieden oplossingen voor betaalbaar wonen, transformatie van vastgoed, herstructurering van gebieden en nieuwe vormen van werken. Aan deze opgaven werken we samen met particuliere en zakelijke opdrachtgevers zoals grond- en vastgoedeigenaren, ondernemers, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, vastgoedondernemers en beleidmakers.

PARTICU­LIER

WOONCOÖPERATIE

WONING­BOUW

TRANS­FORMATIE

VAKMANSCHAP

Onze aanpak is onderzoekend en we benutten onze ervaring, kennis en kracht om te creëren. Het ontrafelen van de stedelijke complexiteit en het vertalen van dit alles naar een helder concept, ontwerp en proces is ons vak, onze expertise en passie. Aan onze concepten liggen inzichten en denkwijzen vanuit meerdere invalshoeken ten grondslag. De oplossing komt voort uit analyse en synergie. Wetenschap en creativiteit gaan hierbij hand in hand.

Richard Smit

Architect en eigenaar

Samenwerkings­partners

 

EN VERDER

CONCEPT ONTWIKKELING

Het uitganspunt van een concept is een analyse van de context, trends, beleid en maatschappelijke ontwikkelingen. In onze concepten brengen we de kernaspecten ruimte, proces, markt en waarde met elkaar in verband. De kracht van een concept ontstaat door synergie van deze kernaspecten. Het is een krachtig middel dat richting geeft aan concrete investeringen, strategie en beleid voor een ontwikkeling of transitie.

ONTWERP EN PROJECTMANAGEMENT

Aan een ontwerpopgave ligt een programma van eisen (PVE) en budget ten grondslag. Het opstellen van het PVE, of onderzoek naar haalbaarheid kan onderdeel zijn van de opdracht. Het ontwerp ontstaat stapsgewijs in samenspraak met de opdrachtgever. Al naar gelang de vraag kan het ontwerp worden uitgewerkt van een voorlopig tot een definitief ontwerp (DO). Om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen moeten de tekeningen verder worden uitgewerkt tot een DO+.

PROCES EN ORGANISATIE

Een ontwikkelstrategie geeft richting aan het proces, de wijze waarop door een ontwikkeling een waardesprong kan worden gerealiseerd. De kern van deze strategie is een concept met een modelmatige verbeelding van het  beoogde eindresultaat. Het proces is een samenspel van organisatie en inhoudelijke kennis over conceptontwikkeling, ontwerp- en bouwprocessen. Wij adviseren eigenaren van grond en vastgoed, vastgoedondernemers en beleidmakers over ontwikkel- en ontwerpopgaven door onze expertise te benutten en kennis te delen.

HONORARIUM

Voor de werkzaamheden die wij in opdracht verrichten ontvangen we een vergoeding, een honorarium. De hoogte van het honorarium bepalen we voorafgaand aan de werkzaamheden en leggen we vast in een opdracht die door de opdrachtgever is gegeven. Het honorarium kan worden bepaald op basis van een percentage van de bouwkosten of een raming van benodigde tijd voor omschreven werkzaamheden. Daarnaast worden er als vast percentage van het honorarium  administratie en bureaukosten in rekening gebracht.  Onze tarieven zijn afgestemd op de aard  de werkzaamheden en de benodigde expertise.

VOORWAARDEN

Op onze opdrachten zijn de voorwaarden van De Nieuwe Regeling 2011 (DNR) van toepassing. Hierin is de rechtsverhouding tussen architect en opdrachtgever geregeld. Download hier een exemplaar van de DNR 2011.

ACTUEEL

Aankoopscan villa Wassenaar  

Aankoopscan villa Wassenaar  

Voor de vrijstaande gedateerde Villa in de Papagaaien buurt in Wassenaar zijn verschillende scenario’s van renovatie tot sloop-nieuwbouw onderzocht.

Habanos lounge

Habanos lounge

Voor een eigenaar van een eengezinswoning in Vlaardingen, ontwierp Umba op een onbenut dakterras een loungekamer met een humidor.

Architect aan Zet

Architect aan Zet

Wij zijn een gecertificeerd architectenbureau in Rotterdam en kunnen bij kleinschalige projecten van particulieren zelf een omgevingsvergunning vertrekken.