UMBA

CONCEPT
&
ARCHITECTUUR

WAARDE CREËREN

De concepten van Umba bieden oplossingen voor actuele maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.
We zijn continu op zoek naar duurzame oplossingen en werkwijzen die waarde toevoegen. De ontwerpen van Umba gaan over de beleving van ruimte, de kracht van eenvoud, functionaliteit en structuur.
Onze passie is bouwen op heldere wijze met alledaagse materialen en bijzondere details. We gaan voor impact en vakmanschap en willen voor en met anderen waarde creëren die er toe doet.

KANSEN VORMGEVEN

De betekenis van Umba is “vormgeven” en dat is precies wat wij doen. Wij maken concepten en ontwerpen voor gebieden en gebouwen. Onze concepten bieden oplossingen voor betaalbaar wonen, transformatie van vastgoed, herstructurering van gebieden en nieuwe vormen van werken. Aan deze opgaven werken we samen met particuliere en zakelijke opdrachtgevers zoals grond- en vastgoedeigenaren, ondernemers, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, vastgoedondernemers en beleidmakers.

PARTICU­LIER

WOONCOÖPERATIE

WONING­BOUW

TRANS­FORMATIE

VAKMANSCHAP

Onze aanpak is onderzoekend en we benutten onze ervaring, kennis en kracht om te creëren. Het ontrafelen van de stedelijke complexiteit en het vertalen van dit alles naar een helder concept, ontwerp en proces is ons vak, onze expertise en passie. Aan onze concepten liggen inzichten en denkwijzen vanuit meerdere invalshoeken ten grondslag. De oplossing komt voort uit analyse en synergie. Wetenschap en creativiteit gaan hierbij hand in hand.

Richard Smit

Architect en eigenaar

Samenwerkings­partners

 

EN VERDER

BNA ERKEND BUREAU

Umba is lid van de Branchevereniging Nederlandsche Architecten (BNA). Een door de BNA erkend architectenbureau is deskundig en vakbekwaam, heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, garandeert vertrouwelijkheid, maakt deugdelijke afspraken, draagt bij aan kennisontwikkeling en werkt volgens de gedragscode van de BNA. Voor meer informatie over de voordelen van BNA erkend bureau klik hier.

                                                                   

CONCEPT ONTWIKKELING

Het uitganspunt van een concept is een analyse van de context, trends, beleid en maatschappelijke ontwikkelingen. In onze concepten brengen we de kernaspecten ruimte, proces, markt en waarde met elkaar in verband. De kracht van een concept ontstaat door synergie van deze kernaspecten. Het is een krachtig middel dat richting geeft aan concrete investeringen, strategie en beleid voor een ontwikkeling of transitie.

ONTWERP EN PROJECTMANAGEMENT

Aan een ontwerpopgave ligt een programma van eisen (PVE) en budget ten grondslag. Het opstellen van het PVE, of onderzoek naar haalbaarheid kan onderdeel zijn van de opdracht. Het ontwerp ontstaat stapsgewijs in samenspraak met de opdrachtgever. Al naar gelang de vraag kan het ontwerp worden uitgewerkt van een voorlopig tot een definitief ontwerp (DO). Om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen moeten de tekeningen verder worden uitgewerkt tot een DO+.

PROCES EN ORGANISATIE

Een ontwikkelstrategie geeft richting aan het proces, de wijze waarop door een ontwikkeling een waarde sprong kan worden gerealiseerd. De kern van deze strategie is een concept met een modelmatige verbeelding van het  beoogde eindresultaat. Het proces is een samenspel van organisatie en inhoudelijke kennis over conceptontwikkeling, ontwerp- en bouwprocessen. Wij adviseren eigenaren van grond en vastgoed, vastgoedondernemers en beleidmakers over ontwikkel- en ontwerpopgaven door onze expertise te benutten en kennis te delen.

HONORARIUM

Voor de werkzaamheden die wij in opdracht verrichten ontvangen we een vergoeding, een honorarium. De hoogte van het honorarium bepalen we voorafgaand aan de werkzaamheden en leggen we vast in een opdracht die door de opdrachtgever is gegeven. Het honorarium kan worden bepaald op basis van een percentage van de bouwkosten of een raming van benodigde tijd voor omschreven werkzaamheden. Daarnaast worden er als vast percentage van het honorarium, administratie en bureaukosten in rekening gebracht. Onze tarieven zijn afgestemd op de aard van de werkzaamheden en de benodigde expertise.

VOORWAARDEN

Op onze opdrachten zijn de voorwaarden van De Nieuwe Regeling 2011 (DNR) van toepassing. Hierin is de rechtsverhouding tussen architect en opdrachtgever geregeld. Download hier een exemplaar van de DNR 2011.

ACTUEEL

Goedkeuring VO woonhuis Wilgenrijk

Goedkeuring VO woonhuis Wilgenrijk

In de wijk Wilgenring te Maassluis ontwierpen wij een woonhuis met bijgebouwen in “Maassluise” stijl. Het voorlopig ontwerp is door het kwaliteitsteam goedgekeurd.

BNA Lidmaatschap

BNA Lidmaatschap

UMBA is lid geworden van de BNA. Een branchevereniging voor architecten die de belangen van haar leden steunt waardoor wij nog beter ons werk kunnen doen. Samen staan we nog sterker.

Modular prototype development

Modular prototype development

De gebruikte technologie is hoogstaand en de nieuwe bouwtechnische oplossingen zijn revolutionair. De nieuwe technologie nodigt uit om de wijze waarop wij gewend zijn te bouwen opnieuw te definiëren.