TRANSFORMATIE

WAARDE BENUTTEN

Wij maken concepten en ontwerpen voor de transformatie van gebouwen, werkomgevingen, scholen en herstructurering van gebieden. Wij creëren waarde door aanwezige kwaliteit te benutten en te versterken. Onze concepten zijn de grondslag voor besluitvorming over investeringen en planontwikkeling.

VERANDERING VORMGEVEN

Wij maken integrale concepten en ontwerpen voor transformatie van leegstaande gebouwen, herstructurering van gebieden, vernieuwing van scholen en werkomgevingen. Onze expertise omvat het proces vanaf analyse en strategie naar concept en het ontwerp. We onderzoeken, adviseren, organiseren en tekenen.

GEBOUWEN

GEBIEDEN

SCHOLEN

WERKOMGE­VING­EN

INTEGRAAL MAATWERK

Onze concepten zijn de grondslag voor besluitvorming over investeringen en planontwikkeling. Onze concepten en ontwerpen komen voort uit analyse en synergie. Na een analyse van de context ontwikkelen we samen met stakeholders een integraal concept. Hierin worden de kernaspecten ruimte, markt, proces, en waarde met elkaar in verband gebracht. Het is een complex proces van verandering met een grote gelaagdheid die vraagt om expertise van verschillende vakgebieden. Hiervoor werken we samen met een team van experts uit ons multidisciplinair netwerk.

EN VERDER

QUICKSCAN

De eerste stap in een transformatie is een scan van de opgave. Een compacte verkenning van de context van het gebouw en/of gebied en de vraag van de opdrachtgever. Er wordt informatie van verschillende bronnen verzameld en geanalyseerd. De uitkomst van de QuickScan geeft op hoofdlijnen inzicht in de kansen van de transformatie en is de basis voor verdere planvorming.

ACTUEEL

Hart vol leven

Hart vol leven

Samen met Kuiper Compagnons werkte Umba aan een inzending voor de prijsvraag “Woonwijk als noviteit”. De vraag was hoe het oude stadshart van Geleen nieuw leven kan worden ingeblazen.

Dansen op de pier

Dansen op de pier

In een verkenning van de havenstraat heeft UMBA de kansen van de landtong onderzocht en in samenwerking met de gemeente Schiedam is een ruimte-vraag onderzoek gestart. In het kader van dit onderzoek vraaggesprekken gevoerd met de stakeholders van het gebied.

HHH

HHH

In een studie van zone langs de A20 in Schiedam heeft Umba een concept gemaakt om een stedelijk knooppunt rond de sporthal de Margriet en sportcomplex Groenoord op te lossen.