Werkomgevingen

TRANSFORMATIE

HET NIEUWE WERKEN

We ontwerpen ruimte om in te werken, die past het eigene van de organisatie en stemmen daar de voorzieningen op af. De inrichting is maatwerk en bepaald door inzicht in de activiteiten van de medewerkers. Op deze wijze ontstaan levendige werkomgevingen die hoogwaardig, functioneel en aantrekkelijk zijn voor medewerkers en anderen. Een win-winsituatie voor de medewerkers en de organisatie.

Het hart van een organisatie zijn de mensen die er werken. De nieuwe werkelijkheid vraagt om afstand, flexibiliteit en vertrouwen heen en weer. Het nieuwe kantoor is compact en representatief voor klanten en medewerkers. Een fijne plek om elkaar te ontmoeten, gasten te ontvangen en bovenal om trots op te zijn.”

 

Richard Smit, architect

OMGEVING OM IN TE WERKEN

We ontwerpen complete werkomgevingen met een hoogwaardig interieur en geven Het Nieuwe Werken vorm. Bij dit laatste benaderen we de opgave integraal, waarbij we aspecten van de organisatie, automatisering, gebruik en ruimte met elkaar in verband brengen. Onze opgaven variëren van het ontwikkelen van een concept, visie en strategie voor de huisvesting van een organisatie en het ontwerpen en realiseren van het interieur van een kantoorgebouw of -ruimte, compleet met ondersteunende voorzieningen.

HET EIGENE VERBEELDEN

In het ontwerp van een werkomgeving wordt de ruimte-vraag van een organisatie vertaald naar een integraal ontwerp met voorzieningen op maat. In het proces betrekken we medewerkers en sleutelpersonen binnen de organisatie zodat draagvlak ontstaat voor een duurzame verandering van de wijze van werken en de huisvesting. Voor de realisatie van het interieur werken we samen met een team specialisten in kantoorinrichting en automatisering, zodat we complete hoogwaardige werkomgevingen op maat kunnen realiseren.

EN VERDER

HET NIEUWE WERKEN

We geven de transitie naar Het Nieuwe Werken Vorm en stellen in dit proces de kernwaarden van de organisatie, de flexibiliteit en het vertrouwen heen en weer centraal. We onderzoeken hoe de organisatie in elkaar steekt, hoe er wordt gewerkt en hoe de ruimte effectief kan worden benut. In een concept worden de verschillende aspecten van de organisatie met elkaar in verband gebracht, zodat balans ontstaat in de verschillende belangen.

NULMETING

De eerste stap in het veranderen van een werkomgeving is een nulmeting van de huidige situatie. In een compacte scan wordt onderzocht in welke mate er wordt gewerkt volgens de lijnen van Het Nieuwe Werken, wat de structuur van de organisatie is op welke wijze de organisatie is gehuisvest. De uitkomst van het onderzoek geeft inzicht in de aard van de opgave, de wijze waarop een volgende stap in Het Nieuwe Werken kan worden gezet en de huisvesting duurzaam kan worden verbeterd.

ANALYSE ACTIVITEITEN

Het doel van de analyse is om inzicht te krijgen in de wijze waarop wordt gewerkt en de ruimte effectief kan worden benut. De basis voor deze analyse is informatie van medewerkers en sleutelpersonen van de organisatie die via een enquête wordt opgehaald. De vragen hebben betrekking op de aard van de werkzaamheden, de ruimtevraag, de benodigde faciliteiten, de duur van de activiteiten, de automatisering, de organisatie van het werk en de wijze waarop contact met anderen plaats vindt. De uitkomst van de analyse is de basis een toekomstbestendige visie op de werkomgeving en het ontwerp van het interieur met bijbehorende faciliteiten.

VISIE HUISVESTING

Wij maken integrale concepten voor de huisvesting van organisaties en geven richting aan duurzame ontwikkeling en groei van een organisatie. Een concept is een krachtig middel om doelen scherp te krijgen en een visie te ontwikkelen op de wijze van werken en de bijbehorende huisvesting. Het ontwerp van de werkomgeving volgt de visie op de huisvesting van de organisatie en is daardoor robuust, duurzaam, functioneel en representatief.