Voor de prijsvraag Who Cares maakte Umba een integrale toekomstvisie voor de ontwikkeling van de Oosterparkwijk in Groningen.