Voor de prijsvraag Who Cares maakte Umba een integrale toekomstvisie voor de ontwikkeling van de Oosterparkwijk in Groningen. De Ruimtelijk functionele vernieuwingen in de wijk zijn in verband gebracht met economische, sociaal maatschappelijke en procesmatige aspecten. Het doel is een inclusieve en toekomstbestendige wijk ongeacht leeftijd, gezondheid en inkomen.  

Klik hier voor het bijbehorende project Geborgen thuis