DCMR

omschrijving : transformatie voormalig kantoor DCMR  |  opdrachtgever : gemeente Schiedam  |  status : quickscan december 2014

Het voormalige hoofdkantoor van de DCMR ligt aan een hoofdtoegangsweg naar het centrum van Schiedam en staat al geruime tijd leeg. Het gebouw is monofunctioneel met 17000 m2 kantoorruimte en een parkeergarage. In een quickscan volgens de methode wolk zijn de mogelijkheden tot herontwikkeling onderzocht.

Analyse

De structuur van het gebouw wordt bepaald door een rationeel stramien. De horizontale raampartijen en metselwerk borstweringen zijn kenmerkend voor de grootschalige kantoorbouw in de jaren zeventig. Veel van hetzelfde en enigszins saai. Het gebouw wordt door de ontsluitingstructuur geleed in vier ensembles. Aan de achterzijde van het gebouw wordt het straatbeeld gedomineerd door een parkeergarage op het maaiveld en de verdieping.

Concept

Uitgangspunt voor het concept van de herontwikkeling is een analyse van het gebouw en haar context. De sterke en zwakke punten zijn in beeld gebracht en er is een strategie bepaald om het gebouw duurzaam te herpositioneren in de markt. In het concept word de ruimtelijke structuur, de markt, het proces en de waarde met elkaar in verband gebracht. Bij de ruimtelijke structuur van het gebouw zijn product- markt combinaties gezocht die verschillend zijn, maar wel bij elkaar passen. Door een krachtige mix van gebruiksgroepen ontstaat een community die past bij het gebouw en haar omgeving. Het gebouw is als het ware als een gebied verkaveld in courante delen met een eigen gebruik, ruimtelijke structuur en plaats in de tijd. Door bij de herontwikkeling de bewoners van de wijk te betrekken zijn er verbindingen op functioneel, sociaal en energetisch vlak. De bewoners van de wijk als stakeholders. Door het gebouw op deze wijze zorgvuldig te transformeren ontstaan er kansen om het gebouw en het gebied duurzaam te verbeteren.