Woningbouw

EENVOUD WERKT

Wij creëren architectuur om in te wonen die krachtig is en waarde toevoegt. De kracht van Umba is de expertise en ervaring met het ontwerp en proces van woningbouwopgaven. Onze ontwerpen hebben een heldere structuur met een eenvoudige typologie en functionele plattegronden. We bouwen op heldere wijze en streven naar duurzame, eenvoudige en betaalbare oplossingen die passen bij de locatie, doelgroep en de ambitie van de opdrachtgever.

IMPACT EERST

Wij maken concepten en ontwerpen voor appartementsgebouwen en eengezinswoningen in de sociale en commerciële sector. De opgaven variëren van nieuwbouw en renovatie van gebouwen, tot transformatie en herontwikkeling van vastgoed. Onze concepten bieden oplossingen voor actuele maatschappelijke opgaven die ertoe doen. Zoals betaalbaar wonen, vergrijzing, klimaatverandering en de energietransitie.

COMPACT EN WENDBAAR

Wij zijn een veelzijdig compact bureau en werken samen met opdrachtgevers en samenwerkingspartners aan concepten en woningbouwopgaven. Onze opdrachtgevers zijn woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars en beleidmakers. Het vertrekpunt bij een opgave is voor ons een analyse van de context, locatie, doelgroep en de vraag van de opdrachtgever. De uitkomst van deze analyse is de basis voor onze aanpak van de opgave en het ontwerp.

EN VERDER

MODULAIR PROTOTYPE ONTWERP
Wij ontwikkelen integrale concepten en ontwerpen voor betaalbare woningen. Naast concrete ontwerpen van basistypes ontwikkelen we integrale oplossingen om deze woningen fabrieksmatig en modulair te bouwen. Ieder basistype heeft verschillende opties om te schakelen, in grootte en afwerkingen op maat. Door de herhaling van het ontwerp is de kwaliteit hoog, beperken we ontwikkelkosten en genereren we gaandeweg steeds weer nieuwe ontwerpen.   

 

 

Scan kansen ontwikkeling
In de initiatieffase van een project werken we samen met opdrachtgevers en partners om haalbaarheid van een ontwikkeling te onderzoeken. In een scan van de opgave onderzoeken we de kansen van een ontwikkeling en bepalen we een strategie. De uitkomst van de scan is de basis voor een integraal concept en daarmee verdere besluitvorming over het proces, het ontwerp en de realisatie.
Strategie, visie en advies
De kracht achter Umba is de jarenlange ervaring met het vertalen van ideeën naar concrete plannen en de bijbehorende complexe verander- en ontwerpprocessen. Deze kennis en ervaring is samen met een analytische aanpak, een krachtig instrument om ingewikkelde vraagstukken rond ontwikkelingen van gebouwen en gebieden te ontrafelen en op te lossen. Hierin werken wij samen met eigenaren van gebouwen en gebieden, vastgoedondernemers en beleidmakers. Wij adviseren over ontwikkelingen, van strategie tot advies, vormen visie en voeren hands-on het proces van veranderingen.
Ontwerp opdracht
Wij ontwerpen woningen op basis van een programma van eisen, een budget en een planning. We doen dit op basis van een opdracht vanaf het schetsontwerp tot en met het Definitief ontwerp (DO) en indien de opdrachtgever dit wenst tot en met de uitwerking van het project. Voor elke opdracht is de DNR 2011 van toepassing waarin de rechtsverhouding tussen architect en opdrachtgever is geregeld. Voor bijkomende werkzaamheden zoals en maken van een concept, definiëren van de opgave of extra presentaties maken we voor u graag een prijsafspraak op maat.
Risicodragend samenwerken
We zijn een compact bureau en werken samen met vastgoedontwikkelaars aan grotere en complexere opgaven, aanbestedingen en prijsvragen. We delen onze expertise, denkkracht en creativiteit en zijn bereid om dit risicodragend te doen. Hiervoor maken we vooraf afspraken over de taakverdeling, te leveren prestaties en het mogelijk vervolg.

ACTUEEL

BNA Lidmaatschap

BNA Lidmaatschap

UMBA is lid geworden van de BNA. Een branchevereniging voor architecten die de belangen van haar leden steunt waardoor wij nog beter ons werk kunnen doen. Samen staan we nog sterker.

Modular prototype development

Modular prototype development

De gebruikte technologie is hoogstaand en de nieuwe bouwtechnische oplossingen zijn revolutionair. De nieuwe technologie nodigt uit om de wijze waarop wij gewend zijn te bouwen opnieuw te definiëren.

Modular prototype design

Modular prototype design

Wij ontwierpen twee prototypes voor een doorsnee eengezinswoning die levensloopbestendig is en modulair fabrieksmatig kunnen worden gemaakt. De bouwwijze is integraal doordacht met eenvoudige oplossingen en duurzame materialen.