Wonen aan de dijk

omschrijving : ontwikkelplan dijkwoningen Leimuiderdijk | opdrachtgever : DA Real Estate, den Haag | status : indiening conceptaanvraag omgevingsvergunning d.d 4 mei 2018

Het plangebied bevindt zich in de gemeente Haarlemmermeer aan de Leimuiderdijk tussen Burgenveen en Rijsenhout. De huidige bestemming is grasland en dat gebruikt als weide voor schapen en geiten. De locatie is via de A 4 uitstekend bereikbaar en ligt vlak bij Schiphol en nabij Amsterdam. Van af de locatie is er uitzicht over de Ringvaart en de Westeinderplassen, een gebied met een landelijk karakter dat intensief wordt gebruikt voor waterrecreatie. Juist de combinatie van uitstekende bereikbaarheid, nabijheid van Schiphol en Amsterdam en het landelijke karakter, maakt deze plek bijzonder en aantrekkelijk om te wonen. 

De bijzondere ligging in een rustige landelijke omgeving in nabijheid van de hectische hoofdstad en luchthaven Schiphol zijn de Unique selling points (USP) van deze ontwikkellocatie. De doelgroep is een mix van gebruikersgroepen met midden- en hogere inkomens die voor korte of  langere tijd rustig willen wonen vlakbij de stad en Schiphol. In het bijzonder expats, forensen al dan niet met gezin, senioren en alleenstaanden.  

Het programma omvat grondgebonden eengezinswoningen en appartementen in een klein appartementsgebouw. De appartementen in het appartementsgebouw zijn huurwoningen, deels gemeubileerd en ondersteund met services. De eengezinswoningen zijn koopwoningen en hebben een standaard footprint van 10 bij 10 meter. Door koopopties is de standaard woning uit te breiden tot een ruim bemeten villa. Het doel is dat er aan de dijk een gevarieerd beeld ontstaat van woningen van verschillende grote met een herkenbare gelijke architectuur. Deze eenheid in verscheidenheid versterkt de eenheid in het gebied en sluit aan bij het landschappelijk karakter van de omgeving. 

 

De woningen zijn zorgvuldig ingepast in de bestaande context waarbij rekening is gehouden met de achterliggende woningen en het landelijke karakter van het gebied. De kavels zijn regelmatig verdeeld en de erfgrenzen staan haaks op as van de gekromde dijk en weg.  Hierdoor hebben alle percelen een verschillende oriëntatie en afmeting. Om te voorkomen dat de woningen achter het plangebied het volledig vrij uitzicht op de dijk verliezen, zijn enkele percelen in het plangebied onbebouwd. De toegangspaden van de achterliggende percelen grenzen aan de onbebouwde percelen waardoor de toegangen en de achterliggende percelen en landschap vanaf de openbare weg goed zichtbaar zijn. Het zicht op het achterliggende landschap versterkt het landschappelijk karakter van het gebied. De sequentie van de onbebouwde ruimtes sluit aan bij de structuur de bebouwing langs de Leimuiderdijk.