Laanhoven

omschrijving : quickscan PWS blokken, Rotterdam |  opdrachtgever : woningcorporatie Vestia   status : quickscan juli 2014 | opmerking : in samenwerking met Heijmans Woningbouw & WSA

Aan de Bergselaan langs het tracé van de Hofbogen in Rotterdam Bergpolder staan twee bouwblokken uit de jaren dertig, de zogenaamde PWS blokken. De eigenaar van de blokken is woningcorporatie Vestia. In 2011 was het plan om deze blokken te slopen en te vervangen door nieuwbouw. UMBA architecten heeft in samenwerking met WSA en Heijmans woningbouw de haalbaarheid van verschillende scenario’s voor Vestia onderzocht. Namelijk: (1.) door-exploiteren, (2.) sloop en nieuwbouw, (3.) herontwikkeling en renovatie.

Scenario herontwikkeling en renovatie

In het scenario van herontwikkeling is de ruimtelijke structuur van de bouwblokken in verband gebracht met mogelijke klantgroepen uit de markt. Door deze marktgerichte benadering ontstaan nieuwe product-marktcombinaties voor verschillende inkomensgroepen, waardoor er een grotere verscheidenheid aan woningen ontstaat. De waarde van de bouwblokken wordt door deze mix vergroot en er kan daardoor meer worden geïnvesteerd in bouwkundige en energetische maatregelen.

Ruimtelijke structuur

Op verschillende niveaus zijn ruimtelijke mogelijkheden van de bouwblokken onderzocht. De bestaande ruimtelijke structuur wordt als een gebied modulair verkaveld passend bij de verschillende product-marktcombinaties. Naast kamers en verschillende typen appartementen zijn er samengevoegde eenheden voor collectieven. Op de blokken worden appartementen toegevoegd die worden ontsloten door een galerij en een nieuwe entreehal met lift. Op het binnenhof wordt onder een verhoogd dek geparkeerd en is er ruimte voor bergingen, waardoor aan de gevel ruimte ontstaat voor grotere woon- of werkruimtes met een toegang aan de straat. Door de verscheidenheid aan woningtypes ontstaat er een mix aan bewonersgroepen, waardoor de levendigheid op straat wordt vergroot en de sociale samenhang in de buurt wordt versterkt.