Inkom aan de Schie

omschrijving : vernieuwing entree woongebouw | opdrachtgever: VVE woongebouw | status : bouwvoorbereiding

Verbouw entree woongebouw

Op de hoek van dit woongebouw uit de zeventiger jaren is de entree vernieuwd en uitgebreid. De entree was vanaf de straat slecht zichtbaar en er was veel overlast van hang jongeren. De buitenruimte voor de entree was een overstek en bleek een ideale verzamelplek om te schuilen en rond te hangen. In het ontwerp is de entreehal uitgebreid tot aan de rooilijn van het gebouw.

De gevel is van glas met aan de straatzijde een prominente plaats voor de entreedeur, de postkasten en het bellen tableau. De toegepaste materialen en details zijn eenvoudig maar ambachtelijk. Het plafond is samengesteld uit zijn gezaagde gipsvezelplaten, de vloer is een polyurethaan troffelvloer en de raamlijsten zijn samengesteld uit aluminium hoekprofielen. Tijdens de realisatie bleek dat ondanks de eenvoudige materialisatie veel werd gevraagd van het vakmanschap van de aannemer. Het gevraagde afwerkingsniveau was hoog en het resultaat is er uiteindelijk ook naar. De entree is licht, de zichtlijnen zijn verassend en de materialen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd. Het woongebouw aan de Schie heeft een nieuwe entree gekregen, een nieuw eerste gezicht en een vernieuwde beleving van het wonen in dit gebouw uit de jaren zeventig.