Outside In

omschrijving : prijsvraag wonen in een dorp | opdrachtgever : Stadsgewest Haaglanden | status : inzending prijsvraag december 2011

Het plan bestaat uit verspringende gelijksoortige blokken met binnenhoven, hellende grasdaken en groen rondom. Het aangrenzende weidse landschap met gras, sloten, rietkragen en knotwilgen meandert tussen de blokken door tot in het dorp. Door de verschillende dakvormen en inrichting van de hoven heeft ieder blok een eigen karakter met grote en kleine woningen. 

Het gebied is door sloten verdeeld in een gebied achter de hoeve en een gebied binnen de contouren van de bestaande dorpsbebouwing. De wegen lopen langs de sloten en haaks daarop wordt het gebied dwars door de hoven verkaveld door paden. De woningen in de blokken hebben hun toegang in de hoven en hebben een terras aan een collectieve tuin rondom. In de blokken bevinden zich hoofdzakelijk grondgebonden eengezinswoningen met parkeerplaatsen langs de wegen. Het blok naast de hoeve en de doorgaande weg is verbijzonderd en heeft appartementen met een verdiepte parkeergarage en een voorziening met terras op het groene plein. De woningen zijn ruim met grote glasvlakken en veelal een serre met vide aan de tuin, waardoor het licht diep de woning in reikt en de woning in de winter door de zon verwarmd wordt. De gevels zijn afgewerkt met vergrijzend hout en de daken zijn bedekt met gras, passend in het landschap. De tuinen zijn licht geaccidenteerd met gras, plantvakken, bomen en speelplekken. De organische vormentaal is geïnspireerd door het aangrenzende landschap en vormt een contrast op de sobere architectuur van de blokken.