Samen met Kuiper Compagnons werkte Umba aan een inzending voor de prijsvraag “Woonwijk als noviteit”. De vraag was hoe het oude stadshart van Geleen nieuw leven kan worden ingeblazen.  

In het centrum van Geleen staan veel winkelpanden leeg en de straten maken een desolate indruk. Wij stelden voor om de wijziging van de functie van het gebied te omarmen en nieuwe vormen van wonen te creëren. Dit willen we doen door leegstaande panden te transformeren, vrije kavels te bebouwen en op sleutellocaties vervangende nieuwbouw te realiseren. De rode draad in het voorstel  is de vergroening van het gehele gebied waardoor een bijzonder en gevarieerd woonmilieu kan ontstaan. De verandering van het gebied is georganiseerd in een Community Land Trust waarin het eigendom van de grond is benut om de vernieuwing van het gebied richting te geven.