Zoll

omschrijving : quickscan voormalig Douanegebouw te Rotterdam in samenwerking met Heijmans Woningbouw en WSA |  status : quickscan november 2013 | opmerking : in samenwerking met Heijmans Woningbouw & WSA

Het voormalig douanekantoor in het creatief kwartier van Coolhaveneiland te Rotterdam, is na de Puntegale het volgende overheidsgebouw in het kwartier die haar functie heeft verloren en wordt getransformeerd. Op het stadskavel staan vrijstaande gebouwen met verschillende functies. De ruimte tussen de gebouwen is hoofdzakelijk bestemd voor parkeren. In een Quickscan heeft UMBA samen met WSA en Heijmans woningbouw de mogelijkheden van transformatie onderzocht.

C0-creatie

De verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte is kernpunt in het concept van de transformatie van het douanekantoor. De terreinen van het kwartier zijn niet openbaar toegankelijk en worden gedomineerd door geparkeerde auto’s en hekken. Het eigendom is versnipperd en de belangen van de stakeholders verschillen van elkaar. Het gemeenschappelijk belang is de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Hiervoor wordt de bestaande bovengrondse parkeergarage van het douanegebouw gesloopt en wordt een collectieve parkeergarage gerealiseerd in de kelder van het douanegebouw en ondergronds op het achterliggende terrein. Bomen in plaats van auto’s en struinen in plaats van akelige hekken.

Zoll

Door de het gebouw te verkavelen in delen met een eigen structuur en ontsluiting, zijn meerdere product- marktcombinaties voor verschillende doelgroepen mogelijk. Door deze zorgvuldig op elkaar af te stemmen ontstaat een community van gelijkgestemden; ZOLL. In ZOLL kan je wonen, werken, uitgaan en vind je verschillende services die passen bij de leefstijl van de bewoners van het kwartier.