Our new place

omschrijving : visie transitie naar Het Nieuwe Werken | opdrachtgever : Tax Consultants International | status : onderzoek werk processen en activiteiten februari 2017

Ruimte geven aan groei

Sinds 2011 realiseerde UMBA het interieur voor meerdere vestigingen in Amsterdam en Rotterdam. De groei van de onderneming is grillig en het bedrijf is versnipperd over meerdere locaties. Om richting te geven aan deze groei heeft Umba een visie opgesteld voor de huisvesting van deze organisatie die is gebaseerd op de principes van het Nieuwe Werken. 

Onder het Motto “we gaan het anders doen” is een integraal plan gemaakt voor een stapsgewijze transitie naar een nieuwe activiteiten gerichte wijze van werken. Het doel is optimaal gebruik van de ruimte, tevreden medewerkers en klanten, nieuw talent aantrekken en betere bedrijfsresultaten. Onderdeel van het plan zijn veranderingen in de huisvesting, organisatie en automatisering van het bedrijf.

Als eerste stap in de transitie naar het Nieuwe werken zijn aan de hand van een enquête de werkprocessen geanalyseerd. De organisatie, automatisering en de huisvesting zijn op basis van de uitkomst van deze analyse, zorgvuldig op elkaar afgestemd. Een integraal proces waarbij traditionele gebruiken en patronen ter discussie zijn gesteld en opnieuw zijn gedefinieerd.

De huisvesting van deze veranderende organisatie veranderd mee. Het is niet meer vanzelfsprekend dat het werken uitsluitend op het kantoor plaatsvind. Ook thuis kan worden gewerkt en de organisatie veranderd hierin mee. Het “kantoor” heeft een hoogwaardig en functioneel interieur en is een plek om elkaar en klanten te ontmoeten. Het eigen bureau met plant en foto heeft plaatsgemaakt voor activiteit gerichte werkplekken met passende voorzieningen.