GEBIEDEN

TRANSFORMATIE

COMPACTE STAD

Onze concepten bieden oplossingen voor de schaarse ruimte die beschikbaar is om te bouwen en geven richting aan verandering die kenmerkend is voor een levendige stad. Wij ordenen stedelijke programma’s en verbinden dit zorgvuldig met de context en de belangen van de stakeholders. Het ontrafelen van de stedelijke complexiteit en het vertalen van dit alles naar een helder concept, ontwerp en ontwikkelproces is ons vak, onze expertise en onze passie.

STAD MAKEN

Wij maken plannen voor gebieden en geven strategische adviezen over de ontwikkeling en het proces van de verandering. Na analyse van de context vertalen we dit naar concepten die de basis zijn voor visie, beleid en verdere ontwikkeling. Wij maken analyses, concepten en ontwerpen voor gebouweigenaren, vastgoedontwikkelaars en stadmakers.

COMPLEXITEIT ONTRAFELEN

We onderzoeken de context en maken een integraal concept dat past bij het gebied, maatschappelijke ontwikkelingen, de belangen van de stakeholders en de speerpunten van het beleid. De stakeholders geven richting aan de ontwikkeling van het gebied en worden actief betrokken bij de planontwikkeling. In het concept verbinden we het eigene van het gebied met de belangen van de stakeholders en geven we de verandering vorm.

EN VERDER

ONTWIKKELSCAN

In de initiatieffase van een gebiedsontwikkeling werken we samen met opdrachtgevers en partners om haalbaarheid van een herstructurering te onderzoeken. In een scan van de opgave, onderzoeken we de kansen van een ontwikkeling en bepalen we een passende strategie. De uitkomst van de scan is de basis voor een integraal concept en daarmee verdere besluitvorming over het proces, het ontwerp en de realisatie.

STAKEHOLDER ANALYSE

Voor de herstructurering van een gebied is draagvlak nodig en daarom werken we samen met de stakeholders van het gebied aan de verandering. In een stakeholderanalyse brengen we de stakeholders en hun belangen in beeld. We gaan met ze in gesprek, inventariseren de belangen en gaan opzoek naar een gemene deler.