Ruimzicht

omschrijving : stedenbouwkundige visie | opdrachtgever : Stichting Het Zeeuwse Gezicht | fase : ideeënprijsvraag Nieuw Tij | status : ingediend mei 2006 | opmerking : in samenwerking met Kristjan Kaltenbach

Het Zeeuwse landschap is in de 18e eeuw drooggelegd om te bewerken en te bebouwen. Door de teruggang van de landbouw ontstaat er momenteel ruimte. Deze ruimte biedt kansen om te wonen en te leven in een karakteristiek landschap. De revitalisering van Zeeland vraagt om een strategie die zowel de kwaliteit van het landschap waarborgt als ook richting geeft aan de groei en de intensivering. Het uitgangspunt van de strategie is een gefaseerde toename van de bebouwing. De bebouwing zal plaats vinden in een zone, die als een lint door het landschap loopt. Dit lint doorsnijdt de bestaande infrastructuur en het landschap. De dorpen en het landschap behouden hun kenmerkende waarden en in het lint is er ruimte voor verschillen. De vorm en de functie van de bebouwing in het lint is afhankelijk van de behoefte, de context en de markt. Aan zee ligt hoogbouw met indrukwekkende vergezichten voor de hand. Door kleinschalig nieuw land te verwerven zijn hier verregaande ontwikkelingen mogelijk. In het achterland kunnen gevarieerde woonvormen en bijzondere architectuur ontstaan, passend bij het bestaande landschap. De bebouwing in een strak omlijnde lintzone geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling en voorkomt een geleidelijke ‘verrommeling’ van het landschap en een verstedelijking rond bestaande dorpskernen.