In een verkenning van de havenstraat heeft UMBA de kansen van de landtong onderzocht en in samenwerking met de gemeente Schiedam is een ruimte-vraag onderzoek gestart. In het kader van dit onderzoek vraaggesprekken gevoerd met de stakeholders van het gebied.

De pier bevindt zich aan de rand van het havengebied van Schiedam en op loop afstand van de bewoonde stad. De haven en het stedelijk programma raken elkaar hier en voor beiden biedt deze pier ontwikkelkansen. Juist de combinatie van een stedelijk programma met dat van de dynamische haven geeft het gebied een krachtig eigen karakter met een grote aantrekkingskracht. Het programma op de pier volgt de ontwikkeling en de investeringen van de stakeholders in dit havengebied. Deze verkenning heeft als doel is om een stap te zetten in de transitie van het gebied waar zowel de stad als de haven baat bij heeft. Het is onderdeel van een een zoektocht naar mogelijke product- marktcombinaties die passen bij een veranderende context en ambities van de stakeholders.