SCHOLEN

TRANSFORMATIE

ONDERWIJS EN STENEN

Een duurzame school is een inclusieve en toekomstbestendige leeromgeving, waarin veiligheid, gezondheid en welzijn van de leerling centraal staan. Een duurzame school is functioneel, betaalbaar, biedt geborgenheid en inspireert. Door bewust gebruik van materiaal, energie en ruimte in en rond de school wordt kwaliteit en duurzaamheid onderdeel van de leeromgeving en op den duur gewoon en alledaags.

“Bij een school staat de leerling en het leren centraal. Een schoolgebouw is een kans om een leerling bewust te maken van de wereld om ons heen, de kracht van samenwerken en architectuur. Samen werken we aan een school van morgen waarin kwaliteit en duurzaamheid gewoon en alledaags is.”

 

Richard Smit, architect

SCHOOLTIMMEREN

Wij maken integrale plannen van concept tot realisatie voor duurzame vernieuwing van schoolgebouwen. Wij leveren de bouwstenen voor toekomstbestendige huisvesting, ontwikkeling van een visie, bepalen een strategie en voeren het proces. In het ontwerp vertalen we de visie op de huisvesting naar hoogwaardige, duurzame en uitdagende ruimtelijke oplossingen.

SAMEN BOUWEN AAN DE SCHOOL VAN MORGEN

Samen met stakeholders en in het bijzonder de leerlingen en de leerkrachten, ontwikkelen we bottom-up plannen voor duurzame huisvesting van scholen. Wij inventariseren de ruimtevraag, analyseren de context en vertalen dit naar een visie, concept en ontwerp. Wij organiseren het proces en de samenwerkingspartners die nodig zijn om de plannen in CO-creatie te realiseren en het gebouw te exploiteren.

EN VERDER

SCAN OPGAVE

De eerste stap in het proces van vernieuwing is een scan van de huidige situatie van de school. In een compacte analyse wordt het schoolgebouwgebouw en haar context integraal onderzocht. De bouwkundige staat, de ruimtevraag en de belangen van de stakeholders worden vertaald naar kansen. De uitkomst van de scan is de basis voor verdere besluitvorming en definitie van de vernieuwingsopgave.

INTEGRALE VISIE HUISVESTING

 In een analyse van de context worden stakeholders geïnventariseerd en bij het proces betrokken. Vervolgens wordt een integraal concept ontwikkeld waarin verschillende aspecten van huisvesting met elkaar in verband worden gebracht. Te weten: (1.) ruimte, (2.) markt, (3.) proces en (4.) waarde. Nadat het concept op haalbaarheid is getoetst kan een integrale visie huisvesting en een projectdefinitie worden geformuleerd als vertrekpunt voor het ontwerp en de realisatie. 

CO-CREATIE

Door Co-creatie kan met partners uit de keten van de bouw effectief worden samengewerkt met als gemeenschappelijk belang een duurzame en betaalbare kwaliteit van het schoolgebouw. De samenwerking is op basis van prestatiecontracten voor de langere termijn.  Het multidisciplinair team van een CO-creatie bestaat uit de eigenaar van het gebouw en de grond, de gemeente, het bouwteam, diverse adviseurs met een eigen expertise en investeerders.