Schooltimmeren

project : propositie aan bestuur BOOR , Rotterdam  | omschrijving : visie vernieuwing huisvesting scholen |
datum : 14 november 2014

Schooltimmeren is een integrale visie op duurzame huisvesting van scholen. Wij willen “Bottom up” met de stakeholders en gebruikers integrale concepten ontwikkelen voor de huisvesting van scholen. In het concept wordt op basis van een analyse, verschillende aspecten van de huisvesting met elkaar in verband gebracht. Te weten: (1.) ruimte, (2.) markt, (3.) proces en (4.) waarde. Het is maatwerk waarin we samen met een multidisciplinair team de ruimtelijke, de organisatorische, markt en financiële aspecten met elkaar in verband brengen.

De duurzame school

Een duurzame school is een inclusieve en toekomstbestendige school. Het onderwijs in een veilige, gezonde en duurzame omgeving staat centraal. Een duurzame school is functioneel, betaalbaar biedt geborgenheid en inspireert. Door bewust gebruik van materiaal, energie en gebruik van ruimte in de school wordt duurzaamheid voor de leerlingen alledaags en gewoon.     

De multifunctionele school

Door meervoudig ruimtegebruik kunnen de kosten van huisvesting van de school worden gedeeld met andere stakeholders. Scholen zijn van oudsher monofunctionele gebouwen voor het geven van onderwijs. Na schooltijd zijn de lokalen leeg. Wij zien de leerlingen, leerkrachten, ouders en bewoners van de wijk als gebruikers en doelgroepen van de school. Door in te spelen op de activiteiten van deze doelgroepen, kunnen duurzame product-marktcombinaties binnen een schoolgebouw worden gemaakt. De school krijgt hierdoor ook na schooltijd betekenis voor de wijk.

Integrale visie huisvesting 

In een analyse van de context worden stakeholders geïnventariseerd en bij het proces betrokken. Vervolgens wordt een integraal concept ontwikkeld waarin verschillende aspecten van huisvesting met elkaar in verband worden gebracht. Te weten: (1.) ruimte, (2.) markt, (3.) proces en (4.) waarde. Nadat het concept op haalbaarheid is getoetst kan een integrale visie huisvesting en een projectdefinitie worden geformuleerd. Daarna volgt realisatie van het plan gevolgd door de exploitatiefase met onderhoud en beheer. 

Co-creatie

Door Co-creatie kan door de school met partners uit de keten van de bouw effectief worden samengewerkt met als gemeenschappelijk belang; duurzame en betaalbare kwaliteit van het schoolgebouw. Het multidisciplinair team van Umba bestaat uit een architect, installatie adviseur, aannemer, meubelmaker, diverse bouwkundige en financiële adviseurs en productleveranciers.

Gewoon doen!

De visie Schooltimmeren is een model dat algemeen toepasbaar is voor de vernieuwing van huisvesting van scholen. Iedere school is uniek en het model is flexibel. Het is maatwerk dat afhankelijk is van de situatie, de context en de belangen van de stakeholders. De complexiteit van de organisatie van de huisvesting van onderwijs vraagt om een integrale hands-on aanpak. In plaats van vooraf alle mogelijke risico’s te inventariseren en belangen te borgen staat in het model van Schooltimmeren het gemeenschappelijk belang centraal. In het begin is wellicht nog niet duidelijk hoe het proces er precies uit gaat zien, wie de stakeholders zijn en wat het resultaat gaat worden. Deskundigheid gaat hierin hand in hand met creativiteit en betrokkenheid.