Voor de prijsvraag “bouwen op elkaar” heeft Umba samen met WSA, Tax Consultants International en Bremen Bouwadviseurs een visie ingediend. In de visie wordt vanuit verschillende invalshoeken een zienswijze over particulier opdrachtgeverschap in hoogbouw belicht.