Op 2 juli 2013 werden in Brussel de Uitwisselings- en denkdagen CLT in België en Europa georganiseerd. Sprekers uit de Verenigde Staten vertelden over de CLT en kansen voor Europa. Communitiy Land Trust kent zijn oorsprong in de Verenigde Staten en is daar succesvol. In circa 250 CLT’s is het gelukt om gebouwen en gebieden te revitaliseren en betaalbaar wonen mogelijk te maken.   

Een CLT is een stichting zonder winstoogmerk en met een ideële doelstelling. Het principe is gebaseerd op de scheiding van grond en eigendom. De eigenaren van de woningen hebben het recht om voor onbeperkte duur de grond te bewonen, mits aan de voorwaarden van de stichting wordt voldaan. De stichting vraagt van de eigenaren dat ze zelf het eigendom onderhouden en zich in zetten voor de leefbaarheid van het gebied en gebouw. Indien het eigendom wordt verkocht dan heeft de stichting recht op een deel van de winst van de verkoop. Zo blijft het wonen ook voor opvolgers betaalbaar. 

Een stichting kan van meerdere projecten de grond in bezit hebben. De ideële doelstelling van de stichting bepaald wat voor soort eigendom dit is. Het bestuur bestaat uit bewoners van de woningen, inwoners van het werkingsgebied van de CLT (de buurt) en de lokale overheid.