GRONDLOOS is een sociale onderneming in oprichting met een maatschappelijke missie, impact first. De organisatie is transparant, met eerlijke verdienmodellen en een beperkt winstoogmerk. Grondloos organiseert, beheert en ontwikkelt Community Land Trusts (CLT).  Een CLT is een organisatie die via eigendom van grond een maatschappelijk doel na streeft.  

Missie  

We willen maatschappelijke waarde toevoegen en burgers en organisaties die sociaal maatschappelijk betrokken zijn versterken. We zien een CLT als een middel om duurzaam betaalbaar wonen te realiseren, armoede te bestrijden, gentrificatie tegen te gaan, de kwaliteit van huisvesting en leefbaarheid in gebouwen en buurten duurzaam te verbeteren. We investeren in lokale gemeenschappen en geloven in positieve kracht van samenwerken, de gemeenschap, eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid.        

Grondloos  

Het doel van Grondloos is om lokale gemeenschappen met een specifieke nood te versterken door het oprichten van een Community Land Trust (CLT). Grondloos richt samen met de bewoners de CLT op, organiseert de community, levert vraag gestuurde multidisciplinaire diensten aan de leden, en zorgt voor cofinanciering van derden. Woningeigenaren worden ondersteund met expertise en advies door een team deskundigen over hypothecaire leningen, gezondheidszorg, financiën, belastingen, (sociale) uitkeringen, vrijwilligerswerk, juridische zaken en duurzame huisvesting.  

Community Land Trust ( CLT )  

Het principe van een CLT is de scheiding van eigendom van het vastgoed en de grond. De CLT wordt eigenaar van de grond en de bewoner of gebruiker van de grond heeft het recht onder voorwaarden op de grond te wonen. De bewoners worden door het team van Grondloos ondersteund met diensten op maat. Als tegenprestatie betaald de eigenaar relatief weinig erfpacht, is de winst bij verkoop beperkt, verricht de eigenaar zelf taken in het beheer van de woning, het complex of de buurt.  

Maatschappelijk rendement  

Een CLT wordt bestuurd door een vertegenwoordigers van de gemeenschap, de bewoners van de grond de van de CLT, de overheid, organisaties die willen investeren op basis van maatschappelijk rendement, banken, fondsen, investeerders en Grondloos. Door de bewoners zelf bij het bestuur te betrekken ontstaan krachtige gemeenschappen. Het belang van de lokale overheid is het maatschappelijk rendement van de bewoners van de grond van de CLT.  Grondloos organiseert de CLT en maakt afspraken met de stakeholders over cofinanciering.