Samen met een multidisciplinair team experts heeft Umba het sociaal woonconcept Grondloos ontwikkeld. Sinds 2013 werkt Umba aan het ontwikkelen van in Nederland toepasbaar model van Community Land Trust (CLT). In verschillende projecten en prijsvragen heeft Umba samen met andere experts verschillende vormen van het model getest. De kern van het model draait om de scheiding van het eigendom van de grond en de woning. Het eigendom van de grond blijkt niet vereist te zijn voor het bewonen, het wonen kan Grondloos.  

Wij zien een CLT als een middel om duurzaam betaalbaar wonen te realiseren, armoede te bestrijden, gentrificatie tegen te gaan, de kwaliteit van huisvesting en leefbaarheid in gebouwen en buurten duurzaam te verbeteren. We investeren in lokale gemeenschappen en geloven in positieve kracht van samenwerken, de gemeenschap, eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid.         

Wij richten samen met bewoners een Community Land Trust (CLT) op, organiseren de community , richten een CLT op en ontwikkelen samen met de bewoners duurzaam betaalbare woningen met gevraagde diensten op maat. De bewoners worden door de CLT ondersteund door het delen van kennis en advies over zaken die komen kijken bij het eigendom van het een woning. Door de bewoners zelf bij het bestuur van de CLT te betrekken wordt de sociale cohesie vergroot en kunnen weerbare, krachtige gemeenschappen ontstaan.