Tax Consultants International maakt de stap naar het nieuwe werken. Het doel is meer tevreden medewerkers en klanten, aantrekkelijke organisatie voor nieuw talent, vakmanschap en betere bedrijfsresultaten. Onder het Motto ” we gaan het anders doen ” hebben we een integraal plan gemaakt voor een stapsgewijze transitie naar een nieuwe wijze van werken. Onderdeel van het plan zijn veranderingen in de huisvesting, organisatie en automatisering.