In samenwerking met een ervaren hotelier en gedreven ondernemers maakte Umba voor meerdere bestaande hotels een QuickScan met als doel een integrale vernieuwing. Door expertise te bundelen worden krachtige eigentijdse concepten ontwikkeld in badplaatsen aan zee en in de grenszone met België. Na een analyse van de situatie en de context worden in een QuickScan de kansen onderzocht om het hotel integraal te vernieuwen. Hierin worden de markt, de waarde, de bouwkundige situatie en de exploitatie met elkaar in verband gebracht.