Bouwen in een dorp: wonen om te leven. Inzending prijsvraag Casa Nova niet gewonnen, wel geslaagd.  

Het plan bestaat uit verspringende gelijksoortige blokken met binnenhoven, hellende grasdaken en groen rondom. Het aangrenzende weidse landschap met gras, sloten, rietkragen en knotwilgen meandert tussen de blokken door tot in het dorp. Door de verschillende dakvormen en inrichting van de hoven heeft ieder blok een eigen karakter met grote en kleine woningen. Het gebied is door sloten verdeeld in een gebied achter de hoeve en een binnen de contouren van de bestaande dorpsbebouwing.