Voor woningcorporatie Vestia heeft Umba in samenwerking met WSA en Heijmans woningbouw een QuickScan van de PWS blokken in Rotterdam Bergpolder uitgevoerd. Er zijn drie scenario’s onderzocht waaronder sloop nieuwbouw en renovatie en herontwikkeling.