Laanhoven

Laanhoven

omschrijving : quickscan PWS blokken, Rotterdam |  opdrachtgever : woningcorporatie Vestia  |  status : quickscan juli 2014 | opmerking : in samenwerking met Heijmans Woningbouw & WSA Aan de Bergselaan langs het tracé van de Hofbogen in Rotterdam Bergpolder staan...
Geborgen thuis

Geborgen thuis

omschrijving : integrale toekomstvisie Oosterparkwijk, Groningen | opdrachtgever : prijsvraag ” Who Cares ” | status : indiening prijsvraag medio maart 2017 Geborgen Thuis is een integrale visie op de toekomst van de Oosterparkwijk in Groningen. De kern...
Op de Meander

Op de Meander

omschrijving : 13 dakkappellen | opdrachtgever: VVE de Meander | status : oplevering 2010 In 2003 is in de F-buurt van de Bijlmer in Amsterdam zuidoost het woningbouwproject de meander gerealiseerd. De 81 eengezinswoningen zijn in een gebogen vorm gespiegeld met een...