Herenhuis aan het park

omschrijving : restauratie herenhuis te Haarlem | status : interieur opgeleverd d.d. 24 november 2016 | opmerking : foto’s door Jeroen Musch

Bij de verbouwing van het monumentale herenhuis lag het accent op verbetering van de kwaliteit en belevingswaarde. In het pand waren door vroegere renovaties authentieke details verloren gegaan. Het uitgangspunt van de restauratie was het herstellen van de historische kwaliteiten en het verbeteren van comfort, functionaliteit, energieprestatie en veiligheid. De gerealiseerde technische verbeteringen zijn niet ten koste gegaan van de beeldkwaliteit. De rol van Umba was om als architect en directievoerder samen met en namens de bouwheer het proces te voeren, te ontwerpen en de verbouwing te begeleiden.

Beschermd stadsgezicht

Het statige herenhuis met uitzicht op het Fredrikspark en is onderdeel van een beschermd stadgezicht. De schil van het gebouw heeft de status van een monument waarbij beperkt veranderingen zijn toegestaan. In goed overleg met de commissie monumenten en welstand is overeenstemming bereikt over het behoud van authentieke kwaliteiten en vernieuwingen. Zo is voor het pand een stalen hekwerk toegevoegd, is op het de dakterras het hekwerk vervangen, zijn de glas-in-lood ramen hersteld, zijn de schuiframen vernieuwd en gedeeltelijk vervangen, is de gevel gereinigd en het snijvoegwerk vernieuwd, is het metselwerk met geglazuurde profielstenen hersteld, zijn de raamluiken vervangen en is het schilder- en pleisterwerk vernieuwd.

Ambachtelijk vakmanschap

In een vorige verbouwing zijn de badkamers en de keuken gemoderniseerd en de oorspronkelijke ornamenten plafonds verloren gegaan. Bij de restauratie zijn deze verloren details op ambachtelijke wijze terug gebracht en gecombineerd met eigentijdse nieuwe elementen. Dit restauratiewerk vereist tijdrovend en ambachtelijk vakmanschap dat in deze tijd niet vanzelfsprekend is. Onder regie van Umba zijn naast de hoofdaannemer circa 25 nevenaannemers met een specifiek ambacht en 31 productleveranciers gecontracteerd. Er waren nevenaannemers voor onder andere het restaureren van het natuursteen, plafond ornamenten, parket, geglazuurde profielstenen, snijvoegwerk, glas-in-lood, loodwerk, en nieuw meubelwerk op maat.