Schoevers

omschrijving : quickscan RTV Rijnmond complex, Rotterdam  |  opdrachtgever : Looie Properties  |  status : quickscan 23 februari 2015

Het voormalig complex van RTV Rijnmond in Rotterdam staat sinds 2006 leeg. Het complex bestaat uit twee monumentale kantoorvilla’s met allerlei in- en uitbreidingen aan de Nieuwe Binnenweg en de voormalige Schoeverstoren aan de Mathenesserlaan. Beide panden zijn rijksmonumenten in een beschermd stadsgezicht. Wij maakten voor de eigenaar van het complex een quickscan naar de mogelijkheden van herontwikkeling.

Hotspot

De locatie van het complex aan twee karaktervolle stadstraten en op loopafstaand van het centrum,  het museumkwartier, de Erasmus universiteit en het EMC, biedt kansen voor nieuwe product-marktcombinaties. Het concept is om de bestaande kwaliteiten van het complex en haar omgeving te benutten en te versterken. De identiteit van het gebied wordt hierdoor versterkt waardoor een Hotspot in de stad kan ontstaan. 

Strategisch maatwerk

De kantoorvilla’s aan de Nieuwe Binnenweg zijn samengevoegd met de ruimtes boven het Westerpaviljoen en een grote zaal achter de villa’s. Deze ruimte heeft een tweede entree aan de Mathenesserlaan. Het geheel heeft een rommelige amorfe structuur en is niet marktcourant. Uitgangspunt voor het concept is dat de verschillende samengevoegde delen individueel een grotere waarde hebben dan als geheel. Door het complex te verkavelen in kleinere delen met een eigen identiteit en toegang, ontstaat een heldere ruimtelijke structuur en kunnen nieuwe product-marktcombinaties worden gemaakt. De oorspronkelijke ruimtelijke structuur van de delen is de basis van de verkaveling. De verschillende delen hebben een eigen karakter en vragen om een eigen aanpak. Het is zorgvuldig maatwerk met op strategische plaatsen kansen voor vernieuwing.

Best fit

De Schoeverstoren heeft een rijke historie als opleidingsinstituut Schoevers. De ruimtelijke structuur is helder en geschikt voor een enkele gebruikersgroep. Ook hier is het uitgangspunt van het concept modulair verkavelen in courante delen. De onderbouw en bovenbouw hebben een eigen ruimtelijke structuur en kunnen eenvoudig worden gesplitst. De onderbouw kan worden verdeeld in verhuurbare ruimtes voor horeca met terras, winkels of praktijkruimtes. Een terras als bij het naastgelegen Westerpaviljoen biedt kansen om het gebied als Hotspot te versterken. De bovenbouw heeft een heldere structuur van lokalen en is geschikt voor verschillende woon- en werk functies. De schaal en monumentenstatus van het gebouw maakt een verregaande transformatie in gebruik echter lastig haalbaar. Wij hebben een product-marktcombinatie gevonden die aansluit bij het voormalige gebruik en de huidige ruimtelijke structuur, de omgeving en monumentale status van het pand. Een Best fit.