PARTICULIER

RUIMTE BELEVEN

De ontwerpen van Umba zijn duurzaam, functioneel en voegen waarde toe voor de huidige en toekomstige bewoners. Onze kracht is de jarenlange ervaring met eigenzinnige particuliere woningeigenaren die een woonhuis willen bouwen of verbouwen. Wij ontwerpen woningen die passen bij de wensen van de bewoner en maken bestaande woningen toekomstbestendig door ze aan te passen als de vraag is veranderd. We waarderen het gewone van iedere opgave en omarmen de diversiteit aan woonvormen en bewoners.

RUIMTE MAKEN

Wij vertalen wensen van onze opdrachtgevers naar robuuste plannen en organiseren het proces om deze plannen uit te voeren. Onze expertise is op verassende plekken ruimte maken om te wonen, in, op en aan woningen of door transformatie van ruimte met een andere functie. Onze opgaven variëren van nieuwbouw tot verbouw en het interieur van woningen door het hele land. Van nieuwbouw van een eigentijdse bungalow tot restauratie van een historische villa en transformatie van een garage naar een logeerverblijf.

REKENEN, TEKENEN EN REGELEN

Onze aanpak is transparant, direct en gedreven. We leveren maatwerk en kunnen opdrachtgevers al naar gelang de vraag ontzorgen in alle fasen van het project. Wij adviseren bij de aankoop van een kavel of huis, organiseren het proces, ontwerpen vanaf de eerste schets en begeleiden de bouw tot en met de oplevering. Wij zijn een gecertificeerd architectenbureau en kunnen in Rotterdam kleine aanpassingen aan particuliere woonhuizen realiseren zonder een omgevingsvergunning aan te vragen.

EN VERDER

Architect aan zet

Wij zijn een gecertificeerd architectenbureau in Rotterdam en kunnen bij kleinschalige projecten van particulieren zelf een omgevingsvergunning verstrekken. Als particulier opdrachtgever hoeft U dus geen omgevingsvergunning bij het omgevingsloket aan te vragen en u betaalt geen leges. Voor meer informatie klik hier.

Startgesprek

In een vrijblijvend startgesprek kunt u uw plannen toelichten, samen verkennen we de opgaven en maken een plan van aanpak. Het eerste overleg is gratis. Als uw vraag duidelijk is kunnen wij een offerte voor u maken waarin onze werkzaamheden en het honorarium per fase zijn omschreven. Mocht u vooraf willen weten of uw plannen haalbaar zijn, dan kunnen we de haalbaarheid als eerste fase van de opdracht meenemen. We kunnen met de opdracht starten als u schriftelijk opdracht heeft gegeven. Meld u hier aan voor een start gesprek.

Aankoopadvies
Bij de aankoop van een woning of kavel onderzoeken we de ruimtelijke mogelijkheden en toetsen we de haalbaarheid. We onderzoeken de mogelijkheden van een locatie en bij een bestaande woning maken we een bouwkundige rapportage met een inschatting van noodzakelijke kosten. De opdrachtgever heeft in korte tijd inzicht in de ontwerpmogelijkheden en de bijbehorende kosten.
Ontwerp

Na aankoop van een kavel of bestaande woning gaan we met de opdrachtgever aan de slag om het woonhuis te ontwerpen. We inventariseren de wensen van de opdrachtgever en maken stapsgewijs een ontwerp en tekenen het uit.

Omgevingsvergunning

Voor bouwen en verbouwen van woningen is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning noodzakelijk. Enkele specifieke situaties bij verbouwingen zijn vergunningsvrij. Een aanvraag dient te voldoen aan de wettelijke indieningsvereisten die zijn afgestemd op de aard van de aanvraag. Een reguliere procedure duurt minimaal 8 weken en voor de aanvraag bent u leges verschuldigd aan uw gemeente.

Aanbesteding
Nadat het ontwerp gereed is wordt het plan verder uitgewerkt zodat een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd en het werk kan worden aanbesteed aan een aannemer. Al naar gelang de situatie, kan het werk traditioneel worden aanbesteed of de prijsvorming kan in samenspraak met de aannemer in een bouwteam ontstaan. Het resultaat van beiden is een aannemingsovereenkomst tussen de aannemer en de opdrachtgever waarin de specificaties van het werk en de voorwaarden zijn vastgelegd.
Bouwbegeleiding

Tijdens de realisatie begeleiden we de bouw en werken we samen in het bouwteam aan een duurzaam eindresultaat. We werken in overleg met het bouwteam tekeningen uit en controleren de productietekeningen van de leveranciers en de voortgang van het werk om zeker te zijn dat er wordt gebouwd wat is afgesproken.

Directievoering

Indien de opdrachtgever geheel wil worden ontzorgd kan Umba de directie voeren. Een directievoerder vertegenwoordigt de opdrachtgever en is verantwoordelijk voor de organisatie en administratie van het bouwproces. De taken kunnen zijn het aansturen van het bouwteam, het inkopen van producten en diensten van derden, het voeren van een projectadministratie het organiseren van de aanbesteding en het opstellen van contracten.

ACTUEEL

Architect aan Zet

Architect aan Zet

Wij zijn een gecertificeerd architectenbureau in Rotterdam en kunnen bij kleinschalige projecten van particulieren zelf een omgevingsvergunning vertrekken.

Nieuwbouw  bungalow Winterpeil

Nieuwbouw bungalow Winterpeil

In Delfzijl in een nieuwe woonwijk Kwelderland vlak achter de dijk, heeft Umba opdracht gekregen voor het ontwerp van een eigentijdse bungalow.